wildwins office 2016 key Office 2016 Product Key Office Professional Plus 2016 Key validkeyshop Český svaz žen

Rubrika Doporučujeme

"Knihkupectví" Evropské unie

Knihkupectví je v uvozovkách z toho prostého důvodu, že absolutní většina publikací je k dispozici ke stažení v různých formátech ZDARMA, přičemž velká část materiálů je k dispozici v češtině. Stránky naleznete na této adrese.

Tématické sekce zahrnují:

 • Politiky Evropské Unie
 • Horizon 2020
 • Rozpočet EU a naše země
 • Partnerské publikace
 • O EU přehledně
 • Občanská práva
 • Komiksy pro děti i dospělé
 • Granty a financování
 • Pro děti
 • Časopisy
 • Mapy
 • Plakáty
 • Pro studenty a učitele
 • Smlouvy
 • Zprávy o věcech projednávaných před Soudním dvorem, Tribunálem a Soudem pro veřejnou službu
 • Nenechte si ujít: EACEA — Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast

 


 

Občané 2014 (Evropský rok občanů 2013)

Evropský rok občanů 2013 se věnoval otázkám práv, která vyplývají z občanství EU. Některé aktivity započaté v rámci Evropského roku občanů pokračují i v roce 2014 a zaměří se především na volby do Evropského parlamentu (22.–25. května). Letos je prostor věnovaný podpoře dialogu mezi všemi složkami státní správy, občanské společnosti a podnikatelské sféry.

Kromě přehledu a obsahu akcí spojených s evropským občanstvím stránky fungují i jako zajímavý informační rozchodník :

 • Vaše práva v EU
 • Zapojte se do diskuse
 • Na koho se obrátit
 • Jak funguje Evropská unie
 • Pomoc a poradenství pro občany EU a jejich rodinné příslušníky

 

Stránky Evropské komise - Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění

 

Stránky Generálního ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování - v češtině. Zdroj praktických informací a rozchodník pro témata jako je pohyb po Evropě, zaměstnání v rámci EU, dotační příležitosti, ad ... a dále přímé odkazy 

Čekání na ženský samet: třináct a jeden politický rozhovor s českými ženami

Kniha rozhovorů Miluš Kotišové se čtrnácti političkami vydaná za finanční podpory Open Society Fond Praha v rámci projektu "Vyrovnané šance v politice".


Rozhovory v této knize slouží i jako jisté miniportréty daných osobností, snažící se v krátkém čase zachytit to, čemu zpovídané ženy věnují své úsilí a co považují za podstatné. Jakkoli je totiž žen v české politice poskrovnu, přesto neznáme blíže názory ani této hrstky nejviditelnějších osobností , které se snaží svým veřejným dílem být společnosti ku prospěchu a vtisknout mladé České republice novou podobu.
 

Eva Uhrová: České ženy známé i neznámé

V úvodu své útlé knížky se autorka přiznala, že ráda debatovala o ženách minulých dob, ale přitom často slyšela: „Tak to napište!“ Pustila se tedy do hlubšího pátrání v knihovnách a archivech, vylovila staré redakční zápisky a prostudovala související literaturu. Výsledkem je dvanáct osobních příběhů žen, které zároveň konaly skutky, jimiž ovlivnily veřejný život převážně v první polovině 20. století.

 

Dozvíte se o první české kandidátce na poslankyni, první české žurnalistce, o třech prvorepublikových poslankyních, o známých spisovatelkách z jiného úhlu, přečtete si o založení prvního dívčího gymnázia na Moravě, vybudování Ženského klubu v Praze či o podstatné úloze znamenitých žen v humanitárních spolcích.