wildwins office 2016 key Office 2016 Product Key Office Professional Plus 2016 Key validkeyshop windows 10 Professional key sale Windows 10 Home Key Office Professional Key sale buy Office Professional 2013 Key Český svaz žen

Rubrika Doporučujeme

"Knihkupectví" Evropské unie

Knihkupectví je v uvozovkách z toho prostého důvodu, že absolutní většina publikací je k dispozici ke stažení v různých formátech ZDARMA, přičemž velká část materiálů je k dispozici v češtině. Stránky naleznete na této adrese.

Tématické sekce zahrnují:

 • Politiky Evropské Unie
 • Horizon 2020
 • Rozpočet EU a naše země
 • Partnerské publikace
 • O EU přehledně
 • Občanská práva
 • Komiksy pro děti i dospělé
 • Granty a financování
 • Pro děti
 • Časopisy
 • Mapy
 • Plakáty
 • Pro studenty a učitele
 • Smlouvy
 • Zprávy o věcech projednávaných před Soudním dvorem, Tribunálem a Soudem pro veřejnou službu
 • Nenechte si ujít: EACEA — Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast

 


 

Občané 2014 (Evropský rok občanů 2013)

Evropský rok občanů 2013 se věnoval otázkám práv, která vyplývají z občanství EU. Některé aktivity započaté v rámci Evropského roku občanů pokračují i v roce 2014 a zaměří se především na volby do Evropského parlamentu (22.–25. května). Letos je prostor věnovaný podpoře dialogu mezi všemi složkami státní správy, občanské společnosti a podnikatelské sféry.

Kromě přehledu a obsahu akcí spojených s evropským občanstvím stránky fungují i jako zajímavý informační rozchodník :

 • Vaše práva v EU
 • Zapojte se do diskuse
 • Na koho se obrátit
 • Jak funguje Evropská unie
 • Pomoc a poradenství pro občany EU a jejich rodinné příslušníky

 

Stránky Evropské komise - Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění

 

Stránky Generálního ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování - v češtině. Zdroj praktických informací a rozchodník pro témata jako je pohyb po Evropě, zaměstnání v rámci EU, dotační příležitosti, ad ... a dále přímé odkazy 

Čekání na ženský samet: třináct a jeden politický rozhovor s českými ženami

Kniha rozhovorů Miluš Kotišové se čtrnácti političkami vydaná za finanční podpory Open Society Fond Praha v rámci projektu "Vyrovnané šance v politice".


Rozhovory v této knize slouží i jako jisté miniportréty daných osobností, snažící se v krátkém čase zachytit to, čemu zpovídané ženy věnují své úsilí a co považují za podstatné. Jakkoli je totiž žen v české politice poskrovnu, přesto neznáme blíže názory ani této hrstky nejviditelnějších osobností , které se snaží svým veřejným dílem být společnosti ku prospěchu a vtisknout mladé České republice novou podobu.
 

Eva Uhrová: České ženy známé i neznámé

V úvodu své útlé knížky se autorka přiznala, že ráda debatovala o ženách minulých dob, ale přitom často slyšela: „Tak to napište!“ Pustila se tedy do hlubšího pátrání v knihovnách a archivech, vylovila staré redakční zápisky a prostudovala související literaturu. Výsledkem je dvanáct osobních příběhů žen, které zároveň konaly skutky, jimiž ovlivnily veřejný život převážně v první polovině 20. století.

 

Dozvíte se o první české kandidátce na poslankyni, první české žurnalistce, o třech prvorepublikových poslankyních, o známých spisovatelkách z jiného úhlu, přečtete si o založení prvního dívčího gymnázia na Moravě, vybudování Ženského klubu v Praze či o podstatné úloze znamenitých žen v humanitárních spolcích.