Občané 2014 (Evropský rok občanů 2013)

Evropský rok občanů 2013 se věnoval otázkám práv, která vyplývají z občanství EU. Některé aktivity započaté v rámci Evropského roku občanů pokračují i v roce 2014 a zaměří se především na volby do Evropského parlamentu (22.–25. května). Letos je prostor věnovaný podpoře dialogu mezi všemi složkami státní správy, občanské společnosti a podnikatelské sféry.

Kromě přehledu a obsahu akcí spojených s evropským občanstvím stránky fungují i jako zajímavý informační rozchodník :

  • Vaše práva v EU
  • Zapojte se do diskuse
  • Na koho se obrátit
  • Jak funguje Evropská unie
  • Pomoc a poradenství pro občany EU a jejich rodinné příslušníky